Zrealizowane projekty

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi – MPWiK Będzin

Lokalizacja: Będzin
Czas trwania: 2012

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi „Stacja mieszania wody. Będzin ul. Niemcewicza” dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Będzinie.


Przegląd okresowy obiektów budowlanych – MPWiK Będzin

Lokalizacja: Będzin
Czas trwania: Maj, czerwiec 2012

Przegląd okresowy obiektów budowlanych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Będzinie


Przegląd okresowy obiektów budowlanych – IZO-BLOK S.A.

Lokalizacja: Chorzów
Czas trwania: Maj, listopad- 2012, 2013, 2014

Przegląd okresowy obiektów budowlanych dla IZO-BLOK S.A.


Przegląd okresowy obiektów budowlanych – Zakłady Mechaniczne „BUMAR – ŁABĘDY” S.A.

Lokalizacja: Gliwice
Czas trwania: Maj, listopad: 2012, 2013. 2014

Przegląd okresowy obiektów budowlanych dla Zakłady Mechaniczne „BUMAR – ŁABĘDY” S.A.


Przegląd okresowy obiektów Kuźnia Łabędy Sp. z o.o.

Lokalizacja: Gliwice
Czas trwania: listopad 2010, maj, listopad: 2011, 2012, 2013, 2014

W ramach współpracy z firmą „Kuźnia Łabędy Sp. z o.o.” z Gliwic dokonano przeglądu okresowego obiektów wielkopowierzchniowych będących własnością oraz będących w zarządzie spółki.